odstąpienie od umowy

W terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania produktu konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

Zamówienia indywidualne oraz zakupy dokonywane na firmę nie podlegają zwrotom.

W celu zwrócenia zamówienia prosimy o wypełnienie formularza odstąpienia od umowy oraz odesłanie produktu. Zwrot środków nastąpi jedynie po otrzymaniu towaru bez uszkodzeń mechanicznych oraz innych widocznych śladów użytkowania. Środki pieniężne zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe w terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Formularz można pobrać w formacie pdf.

Adresat Satto Media
Reymonta 22/2;
40-026 Katowice
info@wally.com.pl
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)  
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)  
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)  
Adres konsumenta(-ów)  
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  
Data  

(*) Niepotrzebne skreślić.

2009-2017 Wally © KQS.store