reklamacja towaru

Jeśli otrzymany produkt jest niezgodny z zamówieniem lub posiada wady techniczne skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres info@wally.com.pl dodatkowo załączając:

  • zdjęcia produktu oraz opakowania
  • opis niezgodności, powodu reklamacji
  • dane zamawiającego lub nazwę firmy na która została wystawiona faktura
  • numer zamówienia

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy dyspozycyjni również pod nr 32 720 96 55.

Pamiętaj aby odpowiednio zabezpieczyć otrzymany towar na czas rozpatrzenia reklamacji oraz transport. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji oraz wymiany towaru jest dostarczenie przez kupującego produktu w stanie nienaruszonym tzn bez uszkodzeń mechanicznych oraz innych śladów użytkowania. Produkty naklejone lub zamontowane nie podlegają reklamacji ani wymianie.

Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Uwaga! Różnice kolorystyczne będące wynikiem rozbieżności w odwzorowaniu kolorów przez monitory komputerowe nie stanowią wady technicznej produktu.

Formularz można pobrać w formacie pdf.

FORMULARZ REKLAMACYJNY (przykładowy, reklamacja na podstawie rękojmi)
DANE SPRZEDAWCY Satto Media Reymonta 22/2; 40-026 Katowice info@wally.com.pl
DANE KLIENTA
Imię i nazwisko:  
Adres do korespondencji:  
Adres e-mail:  
DANE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY
Numer zamówienia:  
Data zawarcia umowy sprzedaży:  
Nr faktury VAT/paragonu i data wystawienia (fakultatywnie) lub inny dowód zakupu:  
OZNACZENIE REKLAMOWANEGO TOWARU
Opis towaru (np. rodzaj, model – symbol):  
Cena towaru:  
OKREŚLENIE WADY
Opis wady  
Data stwierdzenia wady:  
ŻĄDANIE KLIENTA (proszę wskazać właściwe)
A Nieodpłatna naprawa towaru (usunięcie wady)
B Nieodpłatana wymiana towaru na nowy
C Obniżenie ceny towaru Kwota obniżenia ceny:  
D Odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy (Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna)
ZWROT PIENIĘDZY (dotyczy jedynie żądania obniżenia ceny towaru albo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy)
Nazwa banku i numer rachunku bankowego Klienta:  
Inny sposób zwrotu pieniędzy:  
INNE UWAGI KLIENA
 
DATA, MIEJSCOWOŚĆ I PODPIS KLIENTA
Miejscowość, data:  
Podpis Klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  

Uszkodzenie przesyłki podczas transportu

Jeśli dostarczona paczka posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, nawet nieznaczne rozpakują ją w obecności kuriera i sporządź protokół reklamacyjny. Czasami nawet drobne zgniecenia powodują, iż produkt ulega uszkodzeniu.

Pamiętaj również, iż bardzo ważne jest aby w protokole zawrzeć informację, że przesyłka posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne. Brak takiej informacji powoduje, iż reklamacja zostaje odrzucona.

Jeśli sporządziłeś protokół wyślij go na adres info@wally.com.pl załączając dodatkowo:

  • zdjęcia uszkodzonej paczki oraz produktu
  • opis uszkodzenia
  • dane zamawiającego lub nazwę firmy na która została wystawiona faktura
  • numer zamówienia

Jeśli protokół został spisany prawidłowo otrzymasz od nas nowy produkt nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jeśli paczka posiada uszkodzenia zewnętrzne, a protokół nie został spisany w momencie jej doręczenia- przy kurierze. Reklamacja wynikająca z uszkodzenia towaru nie zostanie uznana.

2009-2017 Wally © KQS.store